Ekspropriation og taksation

Andre ydelserSpørg os

Advokatfirmaet Gangsted-Rasmussen tilbyder advokatydelser til ejendomsbranchen inden for alle aspekter af fast ejendom, med særligt fokus på køb og salg af ejendomme og ejendomsselskaber. Siden 1910 har Gangsted-Rasmussen rådgivet på det storkøbenhavnske ejendomsmarked og vi har opbygget en omfattende viden og betydelig erfaring inden for dette område.

Ekspropriation og taksation

Stat og Kommune har i medfør af planloven og en række andre love mulighed for at ekspropriere fast ejendom helt eller delvis. Da disse indgreb skal være velbegrundede og nødvendige er det vigtigt at få professionel bistand til at vurdere om de juridiske betingelser er opfyldt og sikre at processen tilrettelægges, så man som grundejer opnår fuld erstatning, hvis der kan gennemføres en ekspropriation. Vi har solid erfaring med rådgivning af grundejere om indgrebets lovlighed samt gennemførelse af selve ekspropriations og taksationsprocessen, herunder førelse af rets- og nævnssager indenfor området.

For yderligere information