Forretningsområder

Ejendomstransaktioner

Vi afdækker alle relevante forhold i forbindelse med køb og salg af en ejendom eller et ejendomsselskab og har solid erfaring med afdækning tilbudspligt ved salg og salgsklargøring af alle former for fast ejendom. Vi er meget erfarne i værdisætning af fast ejendom og kender et bredt udsnit af aktørerne på det Københavnske ejendomsmarked.

Erhvervs- og boliglejeret

Vi bistår med bl.a. optimeringsmuligheder, forhandling af lejevilkår, lejekontrakter, markedslejeregulering, udsættelse og tvister med leverandører, myndigheder mv.

M&A

Vi bistår med alle aspekter ved virksomhedsoverdragelser/M&A, herunder ved valg af transaktionsform, udfærdigelse af transaktionsdokumenter samt due diligence. Endvidere har vores advokater stor erfaring med at lede transaktionsprocesser og koordinere opgaverne blandt de forskellige rådgivere.

Plan-, bygge- og miljøret

Hvad enten du skal købe, sælge eller udvikle en ejendom er de planmæssige rammer afgørende for både værdisætningen og potentialet. Vi har solid erfaring med rådgivning om indgrebets lovlighed samt gennemførelse af selve ekspropriations og taksationsprocessen. Har du brug for at udvide dit eksisterende erhvervslejemål eller etablere et nyt i en boligejendom? Vi har solid erfaring med rådgivning om alle aspekter af denne proces.

Retssager og proces

Vi har betydelig erfaring med førelse af rets- og voldgiftssager, særligt indenfor lejeretten og fast ejendoms regulering, herunder ekspropriations- og taksationssager. Advokatfirmaet Gangsted-Rasmussen kan give møde ved alle retter i Danmark.

Selskabsret

Vi bistår med alle aspekter inden for selskabsretlige forhold, herunder ved valg af den rette selskabsform, stiftelse af selskaber samt løbende compliance og ændringer. Endvidere har vores advokater stor erfaring som medlemmer af bestyrelser i erhvervsvirksomheder og har stor indsigt i de kommercielle forhold, som omgiver disse.

Værdiansættelse

Vi har betydelig erfaring med prissætning af alle typer ejendomme/lejemål og yder effektiv rådgivning om ejendommens potentiale. Vi rådgiver om tilbagekøbsret (hjemfaldspligt), som er kommunenens ret til at købe en ejendom tilbage. Vi bistår både på køber- og sælgersiden med afdækning af alle relevante forhold ud fra et solidt kendskab til markedet og lovgivningen.