Hans Rohde

ADVOKAT, PARTNER

Hans Rohde er uddannet cand.jur. fra Aarhus Universitet i 1996. Gennem hele sin karriere har han arbejdet med alle aspekter af fast ejendom og trækker i sin rådgivning på erfaring fra både ministerierne, Københavns Kommune og advokatbranchen.

Hans rådgiver om køb og salg af fast ejendom, planlovgivning og fast ejendoms regulering i bred forstand, men med særligt speciale i københavnske ejendomme og komplicerede byggesager, herunder dialog med byggemyndigheden og korrekt udformning af byggeansøgninger. Hans har en praktisk og kommerciel tilgang til den juridiske rådgivningsopgave baseret på et solidt forarbejde og dermed kendskab til projektet og klientens behov.

Arbejdsområder

 • Udstykning og ejendomsdannelse
 • Planlovgivning, VVM og projektudvikling
 • Byggelovgivning og byggesager
 • Miljølovgivning
 • Bopælspligt, nedlæggelse og sammenlægning af boliger (konvertering)
 • Ejer- og andelsboligforeninger, stiftelse og regulering
 • Almene boligers retsforhold
 • Køb, salg og finansiering af fast ejendom
 • Ekspropriation og taksation
 • Erhvervs- og boliglejeret
 • Erhvervs- og selskabsret
 • Fredning og fredede ejendommes regulering
 • Retssager

hro@g-r.dk
Tel. (+45) 20 31 78 79