Advokatfirmaet Gangsted-Rasmussen tilbyder advokatydelser til ejendomsbranchen inden for alle aspekter af fast ejendom, med særligt fokus på køb og salg af ejendomme og ejendomsselskaber. Siden 1910 har Gangsted-Rasmussen rådgivet på det storkøbenhavnske ejendomsmarked og vi har opbygget en omfattende viden og betydelig erfaring inden for dette område.

Hjemfaldspligt / Tilbagekøbsret

Tilbagekøbsret – også kaldet hjemfaldspligt – er en ret for Københavns Kommune eller omegnskommunerne til at købe en ejendom tilbage for den oprindelige salgssum. Retten er tinglyst på ejendommen, men på forskellig måde og kan let overses. Det mest almindelige er, at Københavns Kommune kan købe ejendommen tilbage et bestemt årstal, men der findes også tilbagekøbsrettigheder, som udløses af en ændret anvendelse af ejendommen.

I de fleste tilfælde er det muligt for en ejer af en ejendom med tilbagekøbsret at købe sig fri af rettigheden eller at købe en udskydelse af tilbagekøbstidspunktet. Både i forbindelse med køb og salg af ejendommen er det vigtigt at have alle forhold om hjemfaldspligten belyst og afklaret.

Vi har stor erfaring i at identificere og håndtere problematikker i forbindelse med hjemfaldspligt, herunder forhandling med den påtaleberettigede kommune, ligesom vi fører retssager om emnet.

For yderligere information