Vi bistår med alle aspekter ved virksomhedsoverdragelser/M&A, herunder ved valg af transaktionsform, udfærdigelse af transaktionsdokumenter samt due diligence. Endvidere har vores advokater stor erfaring med at lede transaktionsprocesser og koordinere opgaverne blandt de forskellige rådgivere.

M&A

  • Overdragelse af virksomheder
  • Valg af transaktionsform
  • Due diligence
  • Transaktionsdokumenter – udarbejdelse og forhandling
  • Finansiering

For yderligere information