Jeppe Wedel Nielsen

ADVOKAT (H), PARTNER

Jeppe Wedel Nielsen er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet i 2003.

Jeppe har tidligere været konstitueret landsdommer i Østre Landsret, ligesom han supplerer sin advokatgerning med forfattervirksomhed og undervisning ved Københavns Universitet samt hos Advokaternes HR.

Arbejdsområder

FAST EJENDOM

 • Transaktioner
 • Erhvervslejeret / boligret
 • Ejerlejligheder / Andelsboligforeninger
 • Entreprise
 • Plan- og miljøforhold

CORPORATE & COMMERCIAL

 • Selskabs- og fondsret
 • Forsikrings- og erstatningsret
 • Aftale- og kontraktsret

KONFLIKTLØSNING

 

Publikationer

 • Erhvervslejemål, 8. udgave med Niels Gangsted-Rasmussen, Karnov 2015
 • Revisorposten 2/2015: Når vedligeholdelsespligten i erhvervslejemål udløser konflikter
 • ET 2014.295: Pengeinstitutters rådgiveransvar efter finanskrisen
 • ET 2013.69: Fradrag af kreditors mergevinst i dennes erstatningskrav
 • UfR 2011 B.210: Dansk rets udfyldende karakter i Grønland

 

Kontakt

jwn@g-r.dk
Tel. (+45) 29 39 29 17
LinkedIn