Planlovgivning, miljøret samt VVM

Andre ydelserSpørg os

Advokatfirmaet Gangsted-Rasmussen tilbyder advokatydelser til ejendomsbranchen inden for alle aspekter af fast ejendom, med særligt fokus på køb og salg af ejendomme og ejendomsselskaber. Siden 1910 har Gangsted-Rasmussen rådgivet på det storkøbenhavnske ejendomsmarked og vi har opbygget en omfattende viden og betydelig erfaring inden for dette område.

Planlovgivning, miljøret samt VVM

Den offentligretlige rammeregulering af fast ejendom er kompleks og omfangsrig.

Hvad enten du skal købe, sælge eller udvikle fast ejendom er en afdækning af ejendommens planmæssige rammer afgørende for både værdisætningen, anvendelsesmulighederne og udviklingspotentialet. Med vores erfaringsmæssige baggrund kan vi rådgive i crossover feltet mellem offentlig og privat, da vi har stort kendskab til og erfaring med forhandling med plan- og byggemyndighederne og de politiske processer. Derfor rådgiver vi også i alle faser af ny lokalplanlægning, så processen optimeres mod de ønsker, du har som køber, investor eller bruger. Vi varetager også klage- og retssager indenfor alle dele af retsområdet. Vi har endvidere bred erfaring fra især det storkøbenhavnske område vedrørende byggesagsbehandling, herunder med hensyn til nybyggeri, ombygning, dispensationer, ”kuldsejlede” byggesager, aspekter af almenboliglovgivningen og ikke mindst styring af processen i forhold til myndighederne.

For yderligere information