Retssager og proces

Andre ydelserSpørg os

Advokatfirmaet Gangsted-Rasmussen tilbyder advokatydelser til ejendomsbranchen inden for alle aspekter af fast ejendom, med særligt fokus på køb og salg af ejendomme og ejendomsselskaber. Siden 1910 har Gangsted-Rasmussen rådgivet på det storkøbenhavnske ejendomsmarked og vi har opbygget en omfattende viden og betydelig erfaring inden for dette område.

Retssager og proces

Gangsted-Rasmussens advokater har betydelig erfaring med førelse af rets- og voldgiftssager, særligt indenfor lejeretten og fast ejendoms regulering, herunder ekspropriations- og taksationssager.

Advokatfirmaet Gangsted-Rasmussen kan give møde ved alle retter i Danmark. Vi fører også et stort antal nævnsager indenfor plan- og miljølovgivningen. Vi tilrettelægger i tæt samarbejde med klienten hele forløbet, bevisførelsen og sagens tilrettelæggelse og vurderer procesrisiko ud fra klientens samlede kommercielle og personlige interesser.

For yderligere information