Vi bistår med alle aspekter inden for selskabsretlige forhold, herunder ved valg af den rette selskabsform, stiftelse af selskaber samt løbende compliance og ændringer. Endvidere har vores advokater stor erfaring som medlemmer af bestyrelser i erhvervsvirksomheder og har stor indsigt i de kommercielle forhold, som omgiver disse.

Selskabsret

  • Etablering af virksomhed og valg af selskabsform
  • Fusioner, spaltninger og omdannelser
  • Vedtægtsforhold
  • Ejeraftaler
  • Kapitalændringer, udbytteudlodninger og aktionærlån
  • Bestyrelsesarbejde
  • Løbende compliance

For yderligere information