Transaktioner vedrørende ejendomme og ejendomsselskaber

Andre ydelserSpørg os

Advokatfirmaet Gangsted-Rasmussen tilbyder advokatydelser til ejendomsbranchen inden for alle aspekter af fast ejendom, med særligt fokus på køb og salg af ejendomme og ejendomsselskaber. Siden 1910 har Gangsted-Rasmussen rådgivet på det storkøbenhavnske ejendomsmarked og vi har opbygget en omfattende viden og betydelig erfaring inden for dette område.

Transaktioner vedrørende ejendomme og ejendomsselskaber

Den rigtige købs- eller salgspris på en ejendom er altid forudsætningen for en god forretning. Vi er meget erfarne i værdisætning af fast ejendom og kender et meget bredt udsnit af aktørerne på det københavnske ejendomsmarked og bliver derfor ofte benyttet i forbindelse med prissætning og forhandling af købsaftaler om ejendomme i København og omegn. Vi er selv investorer indenfor fast ejendom og har været det med succes siden 1910. Vi kender til alle kommercielle og juridiske forudsætninger for et godt køb. Vi har indgående kendskab til de markedsforhold, der gælder, herunder afkast, m2 priser, markedsleje etc. Gennem vores kendskab til planlovgivning og den offentligretlige regulering af ejendommen kan vi også vurdere et eventuelt potentiale udover købsprisen.

Vi strukturer hele købs- eller salgsprocessen:

 • Indhentelse af alt relevant materiale på ejendommene, herunder selskabsoplysninger.
 • Vurdering af prissætning og evt. merpotentiale
 • Afklaring af forhold, der kan/skal håndteres med henblik på at optimere investeringen.
 • Due-Diligence, herunder opbygning af datarum
 • Forhandlinger med sælger/sælgers rådgivere
 • Sikring af korrekt kontraktgrundlag
 • Rådgivning om finansiering og finansielle instrumenter samt indhentelse af tilbud på finansiering
 • Fuldstændig tinglysningsmæssig berigtigelse af transaktionen
 • Fuldstændig selskabsretlig berigtigelse af transaktionen
 • Sikring af købsaftalens opfyldelse
 • ”After-Buy/sale” rådgivning om optimering af udlejning, ejendomsudvikling, myndighedsforhold, konvertering mv.

For yderligere information