Gangsted-Rasmussen

Siden 1910

ForretningsområderOm os

Vores forretningsområder

Ejendomstransaktioner

Vi afdækker alle relevante forhold i forbindelse med køb og salg af en ejendom eller et ejendomsselskab og har solid erfaring med reglerne om tilbudspligt ved salg og salgsklargøring af alle former for fast ejendom. Vi er meget erfarne i værdisætning af fast ejendom og kender et bredt udsnit af aktørerne på det Københavnske ejendomsmarked.

Erhvervs- og boliglejeret

Vi bistår med bl.a. optimeringsmuligheder, forhandling af lejevilkår, lejekontrakter, markedslejeregulering, udsættelse og tvister med leverandører, myndigheder mv.

M&A

Vi bistår med alle aspekter ved virksomhedsoverdragelser/M&A, herunder ved valg af transaktionsform, udfærdigelse af transaktionsdokumenter samt due diligence. Endvidere har vores advokater stor erfaring med at lede transaktionsprocesser og koordinere opgaverne blandt de forskellige rådgivere.

Plan-, bygge- og miljøret

Hvad enten du skal købe, sælge eller udvikle en ejendom er de planmæssige rammer afgørende for både værdisætningen og potentialet. Vi rådgiver i alle faser af ny lokalplanlægning, så processen optimeres mod de ønsker, du har som køber, investor eller bruger. Vi varetager også klage- og retssager indenfor alle dele af retsområdet. Har du brug for at udvide dit eksisterende erhvervslejemål eller etablere et nyt i en boligejendom? Vi har rådgiver om alle aspekter af denne proces.

Retssager og proces

Vi har betydelig erfaring med førelse af rets- og voldgiftssager, særligt indenfor lejeretten og fast ejendoms regulering, herunder ekspropriations- og taksationssager. Advokatfirmaet Gangsted-Rasmussen kan give møde ved alle retter i Danmark.

Selskabsret

Vi bistår med alle aspekter inden for selskabsretlige forhold, herunder ved valg af den rette selskabsform, stiftelse af selskaber samt løbende compliance og ændringer. Endvidere har vores advokater stor erfaring som medlemmer af bestyrelser i erhvervsvirksomheder og har stor indsigt i de kommercielle forhold, som omgiver disse.

Værdiansættelse

Vi har betydelig erfaring med prissætning af alle typer ejendomme/lejemål og yder effektiv rådgivning om ejendommens potentiale. Vi rådgiver om tilbagekøbsret (hjemfaldspligt), som er kommunenens ret til at købe en ejendom tilbage. Vi bistår både på køber- og sælgersiden med afdækning af alle relevante forhold ud fra et solidt kendskab til markedet og lovgivningen.

Om Advokatfirmaet Gangsted-Rasmussen

Advokatfirmaet Gangsted-Rasmussen tilbyder advokatydelser til ejendomsbranchen inden for alle aspekter af fast ejendom, med særligt fokus på køb og salg af ejendomme og ejendomsselskaber. Siden 1910 har Gangsted-Rasmussen rådgivet på det storkøbenhavnske ejendomsmarked og vi har opbygget en omfattende viden og betydelig erfaring inden for dette område.

Vi har en praktisk og kommerciel tilgang til ejendomme og ejendomstransaktioner, baseret på et indgående kendskab til vores klienters organisation og forretning kombineret med juridisk ekspertise og egne erfaringer med ejendomsinvestering. Alle sager hos os håndteres af advokater med betydelig erfaring indenfor arbejdsområderne.  Vi vil være ”dreamteamet” på det storkøbenhavnske ejendomsmarked, fordi vi er dedikerede og indsigtsfulde og taler samme sprog som kunderne.

Christian Gangsted-Rasmussen

Christian Gangsted-Rasmussen
Advokat (L), partner

Thomas Donatzky

Thomas Donatzky
Advokat (L), Managing partner

Kasper Skadhauge Troelsen

Kasper Skadhauge Troelsen
Advokat, partner

Jeppe Wedel

Jeppe Wedel Nielsen
Advokat (H), partner