Konfliktløsning

Vi rådgiver bl.a. om

  • Konfliktmægling og forligsforhandlinger
  • Risikoanalyse, herunder juridisk, økonomisk og kommercielt
  • Sager for administrative klagenævn
  • Fogedretssager
  • Retssager for danske domstole
  • Retssager ved boligretten
  • Mediation, retsmægling og anden struktureret forligsforhandling
  • Fuldbyrdelse af domme og kendelser