Konfliktløsning

Vi rådgiver bl.a. om

  • Konfliktmægling og forligsforhandlinger
  • Risikoanalyse, herunder juridisk, økonomisk og kommercielt
  • Sager for administrative klagenævn
  • Fogedretssager
  • Retssager for samtlige danske domstole
  • Retssager ved boligretten
  • Voldgiftssager, herunder sager for Voldgiftsnævnet for bygge og anlægsvirksomhed
  • Mediation, retsmægling og anden struktureret forligsforhandling
  • Fuldbyrdelse af domme og kendelser

Kontakt

Thomas Donatzky
tdo@g-r.dk
Tel. (+45) 20 65 85 95

Kasper Skadhauge Troelsen
kst@g-r.dk
Tel. (+45) 31 52 03 89

Jeppe Wedel Nielsen
jwn@g-r.dk
Tel. (+45) 29 39 29 17

Henning Romme-Mølby
hrm@g-r.dk
Tel. (+45) 40 88 62 25

Marie-Louise Michaelsen
mlm@g-r.dk
Tel. (+45) 25 39 16 87

Sophie Engelhard Davidsen
sed@g-r.dk
Tel. (+45) 27 28 40 25