Erhvervs- & Fondsret

Selskabs- og fondsret

Vi rådgiver bl.a. om:
 • Etablering af virksomhed og valg af selskabsform
 • Vedtægtsforhold
 • Ejeraftaler
 • Generalforsamling, herunder ved deltagelse som dirigent
 • Løbende compliance
 • Anmeldelser og registreringer hos Erhvervsstyrelsen

Ledelsesansvar

Vi rådgiver bl.a. om:
 • Bestyrelsesansvar
 • Rådgiveransvar
 • Ledelsesansvar

Aftale- og kontraktsret

Vi rådgiver bl.a. om:
 • Kommercielle kontrakter
 • Forhandling og fortolkning
 • Fuldmagter

Persondata

Vi rådgiver bl.a. om:
 • Compliance
 • Sikkerhedsbrud

Ansættelses- og arbejdsret

Vi rådgiver bl.a. om:
 • Rådgivning om ansættelsesforhold og arbejdsret på arbejdsgiverside
 • Ansættelseskontrakter
 • Kollektive overenskomster
 • Offentlig ansættelses- og arbejdsret
 • Personaleregulativer og -politikker
 • Arbejdsmiljø