Fast ejendom

Transaktioner

Vi rådgiver både køber og sælger bl.a. om:

 • Transaktioner vedrørende ejendomme og ejendomsselskaber
 • Investorrådgivning
 • Vurdering, prissætning og forhandling
 • Salgsprospekt og fact sheet
 • Kontraktgrundlag
 • Finansiering og finansielle instrumenter
 • Skattemæssige forhold og moms
 • Due-Diligence
 • Tilbudspligt
 • Tinglysningsmæssig berigtigelse af transaktioner
 • Selskabsretlig berigtigelse af transaktioner
 • “After-buy/sale”- rådgivning, herunder optimering af udlejning, ejendomsudvikling, myndighedsforhold, konvertering mv.
 • Private handler (parcelhus, ejerlejlighed og sommerhuse)

Projektudvikling

Vi rådgiver bl.a. om:

 • Tilrettelæggelse og optimering af projektet
 • Kontrakter og aftaler
 • Compliance med myndighedskrav
 • Lejeforhold
 • Projektfinansiering
 • Skattemæssige forhold og moms
 • Selskabsretlige forhold

Transaktioner

Vi rådgiver både køber og sælger bl.a. om:

 • Transaktioner vedrørende ejendomme og ejendomsselskaber
 • Investorrådgivning
 • Vurdering, prissætning og forhandling
 • Salgsprospekt og fact sheet
 • Kontraktgrundlag
 • Finansiering og finansielle instrumenter
 • Skattemæssige forhold og moms
 • Due-Diligence
 • Tilbudspligt
 • Tinglysningsmæssig berigtigelse af transaktioner
 • Selskabsretlig berigtigelse af transaktioner
 • “After-buy/sale”- rådgivning, herunder optimering af udlejning, ejendomsudvikling, myndighedsforhold, konvertering mv.
 • Private handler (parcelhus, ejerlejlighed og sommerhuse)

Projektudvikling

Vi rådgiver bl.a. om:

 • Tilrettelæggelse og optimering af projektet
 • Kontrakter og aftaler
 • Compliance med myndighedskrav
 • Lejeforhold
 • Projektfinansiering
 • Skattemæssige forhold og moms
 • Selskabsretlige forhold

Erhvervslejeret/boligret

Vi rådgiver både udlejere og lejere bl.a.  om:

 • Lejesammensætning og optimeringsmuligheder
 • Erhvervslejekontrakter
 • Lejeregulering, herunder markedslejeregulering, skatte- og afgiftsregulering samt forbedringsforhøjelser
 • Afståelse af lejemål
 • Franchise
 • Leje- og forpagtningsaftaler
 • Administration
 • Tvister vedrørende lejeforhold

Ejerlejligheder/Andelsboligforeninger

Vi rådgiver bl.a. om:

 • Stiftelse
 • Vedtægter
 • Belåning og finansiering
 • Administration
 • Omdannelse og opløsning

Entreprise

Vi rådgiver alle parter i entrepriseforhold bl.a.  om:

 • Entreprisekontrakter, standardvilkår og rådgiveraftaler
 • Projektfinansiering og forsikring
 • Konfliktløsning
 • Erstatning

Plan- og miljøforhold

Vi rådgiver bl.a. om:

 • Kommune- og lokalplanforhold
 • Miljøtilladelser og miljø ansvar
 • Naturbeskyttelse
 • Strategi for anvendelse af en ejendom

Kontakt

Christian Gangsted-Rasmussen
cgr@g-r.dk
Tel. (+45) 40 60 88 03

Thomas Donatzky
tdo@g-r.dk
Tel. (+45) 20 65 85 95

Kasper Skadhauge Troelsen
kst@g-r.dk
Tel. (+45) 31 52 03 89

Jeppe Wedel Nielsen
jwn@g-r.dk
Tel. (+45) 29 39 29 17

Marie-Louise Michaelsen
mlm@g-r.dk
Tel. (+45) 25 39 16 87

Sophie Engelhard Davidsen
sed@g-r.dk
Tel. (+45) 27 28 40 25