Fast ejendom

Transaktioner

Vi rådgiver både køber og sælger bl.a. om:

 • Transaktioner vedrørende ejendomme og ejendomsselskaber
 • Investorrådgivning
 • Vurdering, prissætning og forhandling
 • Salgsprospekt og fact sheet
 • Kontraktgrundlag
 • Finansiering og finansielle instrumenter
 • Due-Diligence
 • Tilbudspligt
 • Tinglysningsmæssig berigtigelse af transaktioner
 • Selskabsretlig berigtigelse af transaktioner
 • “After-buy/sale”- rådgivning, herunder optimering af udlejning, ejendomsudvikling, myndighedsforhold, konvertering mv.

Projektudvikling

Vi rådgiver bl.a. om:

 • Tilrettelæggelse og optimering af projektet
 • Kontrakter og aftaler
 • Compliance med myndighedskrav
 • Lejeforhold
 • Projektfinansiering
 • Selskabsretlige forhold
 • Planforhold
 • Enterpriseaftaler

Erhvervslejeret/boligret

Vi rådgiver både udlejere og lejere bl.a.  om:

 • Lejesammensætning og optimeringsmuligheder
 • Erhvervslejekontrakter
 • Lejeregulering, herunder markedslejeregulering, skatte- og afgiftsregulering samt forbedringsforhøjelser
 • Afståelse af lejemål
 • Markedslejegennemgang/vurdering
 • Leje- og forpagtningsaftaler
 • Tvister vedrørende lejeforhold

Ejerlejligheder/Andelsboligforeninger

Vi rådgiver bl.a. om:

 • Stiftelse
 • Vedtægter
 • Belåning og finansiering
 • Omdannelse og opløsning