Jeppe Wedel Nielsen

ADVOKAT (H), PARTNER

Jeppe Wedel Nielsen er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet i 2003. Jeppe har i mange år arbejdet med fast ejendom, og hans primære områder er erhvervslejeret og retssager.

Jeppe rådgiver om køb og salg af fast ejendom, lejeretlige forhold, entrepriseret, rådgiveransvar og insolvensretlige forhold. Han har tidligere været konstitueret landsdommer i Østre Landsret, ligesom han supplerer sin advokatgerning med forfattervirksomhed og undervisning ved Københavns Universitet samt hos Advokaternes HR.

Arbejdsområder

 • Køb og salg af fast ejendom og ejendomsselskaber
 • Erhvervslejeret
 • Rådgiveransvar
 • Retssager
 • Entrepriseret
 • Insolvens
 • Selskabsret

Publikationer

 • Erhvervslejemål, 8. udgave med Niels Gangsted-Rasmussen, Karnov 2015
 • Revisorposten 2/2015: Når vedligeholdelsespligten i erhvervslejemål udløser konflikter
 • ET 2014.295: Pengeinstitutters rådgiveransvar efter finanskrisen
 • ET 2013.69: Fradrag af kreditors mergevinst i dennes erstatningskrav
 • UfR 2011 B.210: Dansk rets udfyldende karakter i Grønland

Kontakt

jwn@g-r.dk
Tel. (+45) 29 39 29 17