Jeppe Wedel Nielsen

Lawyer, Partner

Jeppe Wedel Nielsen holds a Master of Law from the University of Copenhagen, 2003.

Jeppe formerly served as acting high court judge at the High Court of Eastern Denmark, and he supplements his legal profession with textbook authoring and teaching at the University of Copenhagen and Advokaternes HR (training for attorneys).

Work areas

Real estate

 • Transactions
 • Commercial lease law / landlord and tenant law
 • Owner-occupied flats / Cooperative housing associations
 • Construction
 • Planning and environment

Corporate & Commercial

 • Company law and foundations law
 • Insurance law and the law of damages
 • Contract law

Dispute resolution

 

Publications

 • Erhvervslejemål, 8. udgave med Niels Gangsted-Rasmussen, Karnov 2015
 • Revisorposten 2/2015: Når vedligeholdelsespligten i erhvervslejemål udløser konflikter
 • ET 2014.295: Pengeinstitutters rådgiveransvar efter finanskrisen
 • ET 2013.69: Fradrag af kreditors mergevinst i dennes erstatningskrav
 • UfR 2011 B.210: Dansk rets udfyldende karakter i Grønland

 

Contact

jwn@g-r.dk
Tel. (+45) 29 39 29 17
LinkedIn