Corporate & Commercial

Køb og salg af virksomheder (M&A)

Vi rådgiver både køber og sælger bl.a. om:
 • Strategi og valg af overdragelsesform
 • Analyse og værdiansættelse
 • Forhandling
 • Due diligence og drift af datarum
 • Overførsel af persondata
 • Transaktionsdokumenter
 • Finansiering
 • Praktisk gennemførsel og afslutning af transaktionen

Selskabs- og fondsret

Vi rådgiver bl.a. om:
 • Etablering af virksomhed og valg af selskabsform
 • Fusioner, spaltninger og omdannelser
 • Vedtægtsforhold
 • Ejeraftaler
 • Kapitalændringer, udbytteudlodninger og aktionærlån
 • Generalforsamling, herunder ved deltagelse som dirigent
 • Løbende compliance
 • Anmeldelser og registreringer hos Erhvervsstyrelsen
 • Omstruktureringer af nødlidende selskaber
 • Selskabers ophør
 • Ledelsesansvar

Luftfart

Vi rådgiver bl.a. om:
 • Flyforsinkelser – EU 261
 • Kommercielle aftaler
 • Erstatnings- og forsikringssager
 • Procesret
 • Wet-lease/Dry-lease/ACMI
 • Compliance, herunder GDPR-rådgivning til private virksomheder inden for luftfart
 • Arbejdsret inden for luftfart
 • Luftfartsrådgivning og myndighedskrav
 • Undervisning målrettet til luftfartsselskaber

Persondata

Vi rådgiver bl.a. om:
 • Compliance
 • Sikkerhedsbrud
 • Overførsel af oplysninger til tredjelande

Forsikrings- og erstatningsret

Vi rådgiver bl.a. om:
 • Erstatning i erhvervsforhold
 • Rådgiveransvar
 • Ledelsesansvar

Aftale- og kontraktsret

Vi rådgiver bl.a. om:
 • Kommercielle kontrakter, herunder købs-, salgs- og leveringsbetingelser, samarbejdsaftaler og fortrolighedsaftaler
 • Forhandling og fortolkning
 • Fuldmagter

Kontakt

Thomas Donatzky
tdo@g-r.dk
Tel. (+45) 20 65 85 95

Kasper Skadhauge Troelsen
kst@g-r.dk
Tel. (+45) 31 52 03 89

Jeppe Wedel Nielsen
jwn@g-r.dk
Tel. (+45) 29 39 29 17

Henning Romme-Mølby
hrm@g-r.dk
Tel. (+45) 40 88 62 25

Marie-Louise Michaelsen
mlm@g-r.dk
Tel. (+45) 25 39 16 87

Sophie Engelhard Davidsen
sed@g-r.dk
Tel. (+45) 27 28 40 25